Verleende vergunning Apv aan paardensportvereniging Martiniruiters Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
01-04-2015
Einddatum
27-05-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv aan paardensportvereniging Martiniruiters Losser Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend: 

Beschrijving

  • Aan paardensportvereniging Martiniruiters Losser voor het houden van een kleinschalige paardensportwedstrijd/concours op onderstaande dagen en tijden:
    • dinsdag 2 juni 2015 van 16.00 uur tot 22.00 uur;
    • woensdag 3 juni 2015 van 16.00 uur tot 22.00 uur;
    • zaterdag 6 juni 2015 van 8.00 uur tot 21.00 uur;
    • zondag 7 juni 2015 van 8.00 uur tot 21.00 uur.

Datum bekendmaking 20 maart 2015.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.