Ontheffing Wet luchtvaart (artikel 8a.51) aan Van der Klocht Ballonvaarten uit Hasselt

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie
Overijssel
Publicatiedatum
01-04-2015
Einddatum
27-05-2015
Door de provincie Overijssel is ontheffing verleend van de Wet luchtvaart aan: 

Beschrijving

  • Van der Klocht Ballonvaarten, Rietsnit 37, 8061 LN Hasselt voor het opstijgen met een heteluchtballon in de periode van 17 februari 2015 tot 31 december 2015 binnen hiervoor aangewezen gebieden in de provincie Overijssel.

De stukken liggen ter inzage bij het team Vergunningen van de gemeente Losser.

Procedure

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit binnen zes weken ingaand op de dag na de datum van verzending van dit besluit bij Gedeputeerde Staten, het team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.