Aanvraag omgevingsvergunning kadastraal bekend gemeente Losser, sectie Q, nummer 1416

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 1416
Publicatiedatum
01-04-2015
Einddatum
27-05-2015
Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor: 

Beschrijving

  • het maken van een inrit op het perceel met de volgende kadastrale aanduiding sectie Q, nummer 1416.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.