Aanvraag omgevingsvergunning Beuningerstraat 50 in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588RH 50
Publicatiedatum
01-04-2015
Einddatum
27-05-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Beuningerstraat 50 in Beuningen Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor:

Beschrijving

  • het wijzigen van een reeds verleende vergunning voor een bedrijfspand op het perceel Beuningerstraat 50, 7588 RH Beuningen.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.