Maatwerkvoorschriften bij een Activiteitenbesluit Nijverheidstraat 35 in Losser

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581PV 35
Publicatiedatum
01-07-2015
Einddatum
26-08-2015
Kaart behorende bij: Maatwerkvoorschriften bij een Activiteitenbesluit Nijverheidstraat 35 in Losser Besluit tot stellen van maatwerkvoorschriften op grond van artikel 3.131 lid 5 Activiteitenbesluit milieubeheer betreffende: 

Beschrijving

  • Body Home, Nijverheidstraat 35, 7581 PV Losser  voor het niet noodzakelijk zijn van een vetafscheider en slibvangput.

Datum bekendmaking  25 juni 2015.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Voor verdere informatie over de genoemde rechtsgangen kunt u zich wenden tot het team Bestuurszaken van de gemeente Losser.