Aanvraag omgevingsvergunning nabij De Zoeker Esch, sectie F, nummer 9073

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser F 9073
Publicatiedatum
01-07-2015
Einddatum
26-08-2015
Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw bestaande uit 12 opslagunits op het perceel nabij De Zoeker Esch, kadastraal bekend als LSR00 Sectie F, nummer 9073.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.