Aanvraag omgevingsvergunning op het perceel Sportlaan 58, 7581 BZ Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581BZ 58
Publicatiedatum
30-09-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning op het perceel Sportlaan 58, 7581 BZ Losser  Aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

-        plaatsen van een dakkapel op het perceel Sportlaan 58, 7581 BZ Losser;

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.