Verleende vergunning Apv voor het innemen van een standplaats verkoop oliebollen tijdens de kermis in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
29-07-2015
Einddatum
23-09-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor het innemen van een standplaats verkoop oliebollen tijdens de kermis in Losser Op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

  • Bakkerij Alink voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van oliebollen in winkelcentrum De Brink op de volgende dagen en tijden:
    • vrijdag 2 oktober 2015 van 15.30 uur tot 24.00 uur;
    • zaterdag 3 oktober 2015 van 10.00 uur tot 24.00 uur;
    • zondag 4 oktober 2015 van 13.00 uur tot 24.00 uur;
    • maandag 5 oktober 2015 van 13.00 uur tot 24.00 uur.  .

Datum bekendmaking 15 juli 2015.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.