Ontheffing Wet luchtvaart voor het opstijgen en landen met een helikopter in de hiervoor aangewezen gebieden in de provincie Overijssel

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie
Overijssel
Publicatiedatum
28-01-2015
Einddatum
25-03-2015
Door de provincie Overijssel is aan: 

Beschrijving

Lukkien BV, Copernicuslaan 15, 6716 BM Ede ontheffing verleend van de Wet luchtvaart voor het opstijgen en landen met een helikopter in de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2015, binnen hiervoor aangewezen gebieden in de provincie Overijssel. De stukken liggen ter inzage bij het team Vergunningen van de gemeente Losser.

Procedure

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het besluit binnen zes weken ingaand op de dag na de datum van verzending van dit besluit bij Gedeputeerde Staten, het team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.