Aanvraag omgevingsvergunning Lossersedijk 24 in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587RC 24
Publicatiedatum
28-01-2015
Einddatum
25-03-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Lossersedijk 24 in De Lutte Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

realiseren van een paardenbak, stapmolen en lichtmast op het perceel Lossersedijk 24, 7587 RC De Lutte.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen de bovengenoemde aanvraag om een vergunning kunnen geen bezwaren worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.