Besluiten omgevingsrecht

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581CC 1
Publicatiedatum
26-05-2015
Kaart behorende bij: Besluiten omgevingsrecht  

Beschrijving

Dinsdag 26 mei 2015

Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden van een woning op het perceel Stendermolen 7 te De Lutte.  Datum bekendmaking 12 mei 2015;
  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een erker op het perceel Dr L de Bruijnstraat 22, 7582 AA Losser. Datum bekendmaking 12 mei 2015;
  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het vernieuwen van een jongveestal op het perceel Hanofweg 29, 7587 LK De Lutte. Datum bekendmaking 12 mei 2015;
  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 12 eiken op het perceel Kremersveenweg 30, 7585 PP Glane. Datum bekendmaking 12 mei 2015;
  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 2 bomen op het perceel Kerkhofweg 6a te Overdinkel. Datum bekendmaking 12 mei 2015;
  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een aanbouw op minder dan 4 meter van de voorgevel op het perceel Spinnekopmolen 14, 7587 RT de Lutte. Datum bekendmaking 12 mei 2015;
  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van een boom op het perceel Ludgeruslaan 11, 7581 DE Losser. Datum bekendmaking 12 mei 2015;
  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van 2 schuren en het kappen van 2 bomen op het perceel Bentheimerstraat 89 te De Lutte. Datum bekendmaking 18 mei 2015;
  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van de woning op het perceel Havezatensingel 112, 7581 WJ Losser. Datum bekendmaking 18 mei 2015.

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.

 

Procedure