Aanvraag omgevingsvergunning perceel Hassinkhofweg 1, 7588 PD Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PD 1
Publicatiedatum
26-05-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning perceel Hassinkhofweg 1, 7588 PD Beuningen  

Beschrijving

Dinsdag 26 mei 2015

AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

  • bouwen van een rijhal voor paarden op het perceel Hassinkhofweg 1, 7588 PD Beuningen.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.

N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.

 

Procedure