Bekendmaking besluit tot realisatie van camperplaatsen op perceel Nijenhaerweg 25 te Beuningen

Type bekendmaking
besluitenlijst
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588RA 25
Publicatiedatum
24-08-2015
Kaart behorende bij: Bekendmaking besluit tot realisatie van camperplaatsen op perceel Nijenhaerweg 25 te Beuningen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat met toepassing van de afwijkingsbevoegdheid ex artikel 5.5. lid D van het bestemmingsplan Buitengebied 2013 toestemming is verleend voor:

Beschrijving

  • Het realiseren van maximaal 15 camperplaatsen op het perceel Nijenhaerweg 25 te Beuningen.

De datum van bekendmaking van dit besluit is 12 augustus 2015

Losser,  25 augustus 2015

Procedure

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van bekendmaking van het besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. In een bezwaarschrift moet in ieder geval vermeld worden: • Naam en adres van bezwaarmaker • De datum van het bezwaarschrift • Een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en zo mogelijk een kopie van het besluit • De redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.