Bekendmaking besluit tot realisatie van camperplaatsen perceel Schaapskooiweg 2 te Overdinkel

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586RJ 2
Publicatiedatum
24-08-2015
Kaart behorende bij: Bekendmaking besluit tot realisatie van camperplaatsen perceel Schaapskooiweg 2 te Overdinkel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat met toepassing van artikel 5.5. lid D van het bestemmingsplan Buitengebied 2013 toestemming is verleend voor:

Beschrijving

•    Het realiseren van  maximaal 25 camperplaatsen op het perceel Schaapskooiweg 2 te Overdinkel.

De datum van bekendmaking van dit besluit is  18 augustus 2015

Losser, 25 augustus 2015

Procedure

 Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na datum van bekendmaking van het besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders . In een bezwaarschrift moet in ieder geval vermeld worden: • Naam en adres van bezwaarmaker • De datum van het bezwaarschrift • Een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en zo mogelijk een kopie van het besluit • De redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.