Aanvraag omgevingsvergunning perceel Neercasselstraat 2, 7581 VV Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581VV 2
Publicatiedatum
25-08-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning perceel Neercasselstraat 2, 7581 VV Losser  Aanvraag om omgevingsvergunning is ingiediend voor het:

Beschrijving

het plaatsen van een erfafscheiding en carport op het perceel Neercasselstraat 2, 7581 VV Losser

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.