Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Goormatenweg 45, 7586 RV Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RV 45
Publicatiedatum
25-11-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Goormatenweg 45, 7586 RV Overdinkel AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  •   het kappen van 2 bomen op het perceel Goormatenweg 45, 7586 RV Overdinkel

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.