Verleende stookontheffing Beuningerstraat 25, 24 maart 2015

Type bekendmaking
overig
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LD 25
Publicatiedatum
23-03-2015
Kaart behorende bij: Verleende stookontheffing Beuningerstraat 25, 24 maart 2015  

Beschrijving

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer.

  • Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen in de jaren 2014/2015, 2015/2016 en 2016/2017 voor het volgende perceel gelegen aan de: Beuningerstraat 25, 7587 LC De Lutte, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie D, nummer 5228. Datum bekendmaking 19 maart 2014.

Het stookseizoen loopt van 1 november tot en met 30 april
 

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Procedure