Besluit omgevingsrecht Paandersdijk in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser A 2550
Publicatiedatum
25-02-2015
Einddatum
22-04-2015
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten: 

Beschrijving

  • een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van bomen (één els en één ratelpopulier) op het perceel aan de Paandersdijk, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie A, nummer 2550. Datum bekendmaking 10 februari 2015.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.