Verleende vergunning Apv voor Muziek onder de bomen in De Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
24-06-2015
Einddatum
19-08-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor Muziek onder de bomen in De Lutte Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend: 

Beschrijving

  • Aan De Lutter Muzikanten voor het houden van het evenement Muziek onder de bomen in het centrum van De Lutte op zondag 23 augustus 2015 van 13.00 uur tot 15.30 uur.

Datum bekendmaking 17 juni 2015.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.