Activiteitenbesluit op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer voor de Hassinkhofweg 1 in Beuningen

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7588PB 1
Publicatiedatum
24-06-2015
Einddatum
19-08-2015
Kaart behorende bij: Activiteitenbesluit op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer voor de Hassinkhofweg 1 in Beuningen Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend door: 

Beschrijving

  • Maatschap Wigger, Hassinkhofweg 1, 7588 PB Beuningen.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.