Aanvraag omgevingsvergunning Industriestraat 7 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582CR 7
Publicatiedatum
24-06-2015
Einddatum
19-08-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Industriestraat 7 in Losser Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • verlengen van een bestaande bedrijfshal op het perceel Industriestraat 7, 7582 CR Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.