Melding op grond van het activiteitenbesluit ingevolge de wet milieubeheer op het perceel Plechelmusstraat 14 te De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7587AM 14
Publicatiedatum
23-09-2015
Kaart behorende bij: Melding op grond van het activiteitenbesluit ingevolge de wet milieubeheer op het perceel Plechelmusstraat 14 te De Lutte  Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend door:

Beschrijving

  • Stichting Dorpshoes Erve Boerrigter gelegen aan de Plechelmusstraat 14, 7587 AM De Lutte

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.