Aanvraag omgevingsvergunning op het perceel kadastraal bekend als LSR00 sectie: Q nummer: 1424

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser Q 1424
Publicatiedatum
23-09-2015
 Aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Wijzigen van een reeds verleende vergunning op het perceel kadastraal bekend als LSR00 Sectie: Q Nummer: 1424

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.