Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Zoekerveldweg 4, 7582 PS Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PS 4
Publicatiedatum
23-12-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel Zoekerveldweg 4, 7582 PS Losser  AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS INGEDIEND VOOR HET:

Beschrijving

  • kappen van 3 bomen op het perceel Zoekerveldweg 4, 7582 PS Losser;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.