Verleende vergunning Apv voor het houden van een Zomerfeest van de Postcode Loterij 24 juli 2015

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
22-07-2015
Einddatum
16-09-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor het houden van een Zomerfeest van de Postcode Loterij 24 juli 2015 Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan: 

Beschrijving

  • Aan de Postcode Loterij voor het houden van een Zomerfeest op 24 juli 2015 van 18.30 uur tot 22.00 uur op het Raadhuisplein in Losser.

Datum bekendmaking 16 juli 2015.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.