Verleende stookontheffing Oldenzaalsestraat 158 in De Lutte

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7587PK 158
Publicatiedatum
22-04-2015
Einddatum
17-06-2015
Kaart behorende bij: Verleende stookontheffing Oldenzaalsestraat 158 in De Lutte Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is een ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen in de jaren 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018 voor het volgende perceel gelegen aan de:

Beschrijving

  • Oldenzaalsestraat 158, 7587 PK De Lutte. De ontheffing geldt ook voor een paasvuur.

Het stookseizoen loopt van 1 november tot en met 30 april.

Datum bekendmaking 16 april 2014.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.