Besluit omgevingsrecht nabij Hoofdstraat in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser K 5812
Publicatiedatum
22-04-2015
Einddatum
17-06-2015
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten: 

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een geldkiosk op een perceel nabij de Hoofdstraat met de kadastrale aanduiding sectie K, nummer 5812.

Datum bekendmaking 13 april 2015.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.