Aanvraag omgevingsvergunning 't Zijland in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser N 4373
Publicatiedatum
22-04-2015
Einddatum
17-06-2015
Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • Bouwen van 19 eengezinswoningen, op percelen aan ’t Zijland met de kadastrale aanduiding sectie N, nummers 4373, 4379 t/m 4384.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.