Aanvraag omgevingsvergunning Teylershuis in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser G 3354
Publicatiedatum
22-04-2015
Einddatum
17-06-2015
Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • Kappen van een linde op het perceel Teylershuis, sectie G, nummer 3354.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.