Verleende vergunning APV voor het innemen van een standplaats in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
21-01-2015
Einddatum
18-03-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV voor het innemen van een standplaats in Losser Op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend:

Beschrijving

  • Het innemen van standplaatsen met een Ziggo-tent voor het geven van informatie bij de Plusmarkt in Overdinkel en aan de Brinkstraat in Losser (naast Scapino) op woensdag 28 januari 2015 van 10.00 uur tot 22.00 uur.

Datum bekendmaking 12 januari 2015.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.