Aanvraag omgevingsvergunning Poldermolen in De Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser G 3585
Publicatiedatum
21-01-2015
Einddatum
18-03-2015
Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • bouwen van een woning op het perceel Poldermolen, kadastraal bekend Gemeente Losser, sectie G, nummer 3585.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen de bovengenoemde aanvragen om vergunningen kunnen geen bezwaren worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.