Aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofweg 227 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586AE 227
Publicatiedatum
21-01-2015
Einddatum
18-03-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Kerkhofweg 227 in Overdinkel Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • kappen van een boom op het perceel Kerkhofweg 227, 7586 AE Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen de bovengenoemde aanvragen om vergunningen kunnen geen bezwaren worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.