Tijdelijke verkeersmaatregel i.v.m. Landgoed Twente Fair 2015 te De Lutte

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
21-10-2015
Kaart behorende bij: Tijdelijke verkeersmaatregel i.v.m. Landgoed Twente Fair 2015 te De Lutte  Tijdelijke verkeersmaatregel(en) waardoor de volgende weg(en) is/zijn afgesloten voor alle verkeer, uitgezonderd langzaam verkeer:

Beschrijving

  • In verband met Landgoed Twente Fair 2015 in De Lutte op zaterdag 24 oktober van 10.00 uur tot 18.00 uur en zondag 25 oktober 2015 van 10:00 tot 17:00 uur:
  • de Lutterzandweg vanaf de Beuningerstraat tot voorbij de toegang tot  café-restaurant Paviljoen ’t Lutterzand, Lutterzandweg nr. 12 te De Lutt

Voorts eenrichtingsverkeer in te stellen, waarvan (brom)fietsers worden uitgezonderd:

  •     voor de Beverborgsweg, vanaf de Beuningerstraat tot aan de Lutterzandweg,

Procedure

 Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.