Aanvraag omgevingsvergunning Glanestraat 4 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7586RX 4
Publicatiedatum
20-05-2015
Einddatum
15-07-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Glanestraat 4 in Overdinkel Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • het slopen van een dakdeel, het slopen van een strook van de schuur en het aanbrengen van een nieuwe spouwmuur op het perceel Glanestraat 4, 7586 RX Overdinkel.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.