Geweigerde omgevingsvergunning Perceel Kolkersweg 1, 7586 RN Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7586RN 1
Publicatiedatum
18-08-2015
Kaart behorende bij: Geweigerde omgevingsvergunning Perceel Kolkersweg 1, 7586 RN Overdinkel  Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te weigeren voor het doen vellen van 20 bomen, en het rooien van onder begroeiing nabij het perceel Kolkersweg 1, 7586 RN Overdinkel

Datum bekendmaking 31 juli 2015.

Procedure

 Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.