Aanvraag omgevingsvergunning perceel landgoed "de Kap" te Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PZ 2
Publicatiedatum
18-08-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning perceel landgoed "de Kap" te Losser  Aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • kappen van 4 eiken in de houtwallen op landgoed ‘’de Kap’’ te Losser;

Procedure

 Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.