Aanvraag omgevingsvergunning perceel Buckhorst 5 te Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CC 1
Publicatiedatum
18-08-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning perceel Buckhorst 5 te Losser Aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

Beschrijving

  • bouwen van een woonhuis op het perceel Buckhorst 5, 7581 WG Losser;

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.