Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan In Twente Zorgverzekeraar

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
18-11-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv en bijzondere wetten aan In Twente Zorgverzekeraar  Op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:

Beschrijving

In Twente Zorgverzekeraar, ’s-Gravenlandseweg 555, 3119 XT Schiedam voor het innemen van een standplaats met een minivan ten behoeve van promotie van de zorgverzekeraar op een aangewezen locatie tegenover de markt en naast het perceel Raadhuisplein 1 in Losser op de volgende dagen en tijden:

  • donderdag 19 november 2015 van 14.00 uur tot 16.30 uur;
  • donderdag 3 december 2015 van 14.00 uur tot 16.30 uur;
  • donderdag 17 december 2015 van 14.00 uur tot 16.30 uu

Datum bekendmaking 9 november 2015.

Procedure

 Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.