Ontwerp-bestemmingsplan De Saller, Havezatensingel - Honingloweg en Oosterhof

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581WH 103
Publicatiedatum
17-03-2015
Kaart behorende bij: Ontwerp-bestemmingsplan De Saller, Havezatensingel - Honingloweg en Oosterhof Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat met ingang van 18 maart 2015 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan De Saller, Havezatensingel – Honingloweg en Oosterhof.

Beschrijving

Omschrijving plan

Met dit bestemmingsplan worden de bebouwingsmogelijkheden op drie bouwkavels aan de Havezatensingel en de Honingloweg  en van de bouwkavel aan de Oosterhof 13 in Losser verruimd.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan tot en met 28 april 2015 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via deze website worden ingezien.

Procedure

Zienswijzen Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Bijlagen