Kennisgeving mobiel puinbreken Lossersedijk 10 in De Lutte

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 7587RC 10
Publicatiedatum
18-03-2015
Einddatum
13-05-2015
Kaart behorende bij: Kennisgeving mobiel puinbreken Lossersedijk 10 in De Lutte Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4 van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:

Beschrijving

  • Oude Nijeweeme Zand en Grind B.V., Witteweg 10, 7679 VV Langevee.

Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Lossersedijk 10, 7587 RC De Lutte

  • Periode: 30 maart t/m 30 mei 2015.
  • Verwachte hoeveelheid: 1.000 ton
  • Aard bouw- en sloopafval: gemengd puin
  • Geluid (bronvermogen): 111

Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 4 werkdagen

Procedure

Het is niet mogelijk tegen deze kennisgevingen bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling VH, telefoon 053-5377492.