Verleende vergunning Apv voor het schuttersfeest in Glane op 3, 4 en 5 juli 2015

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7585PE 330 A
Publicatiedatum
17-06-2015
Einddatum
12-08-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning Apv voor het schuttersfeest in Glane op 3, 4 en 5 juli 2015 Aan Schuttersvereniging Concordia Glane voor het houden van een schuttersfeest op het terrein bij het Dorpshuis in Glane op: 

Beschrijving

  • Aan Schuttersvereniging Concordia Glane voor het houden van een schuttersfeest op het terrein bij het Dorpshuis in Glane op:
    • vrijdag 3 juli 2015 van 20.30 uur tot 01.00 uur;
    • zaterdag 4 juli 2015 van 11.00 uur tot 01.00 uur;
    • zondag 5 juli 2015 van 13.00 uur tot 01.00 uur.

Datum bekendmaking 10 juni 2015.

Procedure

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.