Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet aan M.G.H. Wilke tijdens het schuttersfeest in Losser op 17, 18 en 19 juli 2015

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
17-06-2015
Einddatum
12-08-2015
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet aan M.G.H. Wilke tijdens het schuttersfeest in Losser op 17, 18 en 19 juli 2015 Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • Aan M.G.H. Wilke voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens het Schuttersfeest op het terrein bij het zwembad in Losser op:
    • vrijdag 17 juli 2015 van 18.00 uur tot 1.00 uur;
    • zaterdag 18 juli 2015 van 12.00 uur tot 1.00 uur;
    • zondag 19 juli 2015 van 13.00 uur tot 18.00 uur.

Datum bekendmaking 10 juni 2015.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.