Verleende stookontheffing op het perceel Enschedesestraat 88, 7582 PN Losser

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7582PN 88
Publicatiedatum
15-12-2015
Kaart behorende bij: Verleende stookontheffing op het perceel Enschedesestraat 88, 7582 PN Losser  2. Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in 2016, 2017 en 2018 voor percelen gelegen aan de:

Beschrijving

  • Enschedesestraat 88, 7582 PN sectie H, nummer 7410

Procedure

 Datum bekendmaking 10 december 2015. Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.