Aanvraag omgevingsvergunning Markeweg 52 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582BE 52
Publicatiedatum
15-07-2015
Einddatum
09-09-2015
Kaart behorende bij: Aanvraag omgevingsvergunning Markeweg 52 in Losser Aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor het: 

Beschrijving

  • het kappen van een boom op het perceel Markeweg 52, 7582 BE Losser.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.