Verleende omgevingsvergunning perceel Goormatenweg 19 te Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586RT 19
Publicatiedatum
17-09-2015
Kaart behorende bij: Verleende omgevingsvergunning perceel Goormatenweg 19 te Overdinkel  

Beschrijving

Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

  • een omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van een raamkozijn op het perceel Goormatenweg 19, 7586 RT Overdinkel.

Datum bekendmaking 4 september 2015

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.

Procedure