Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
14-10-2015
Kaart behorende bij: Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet Verleende ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet; Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:

Beschrijving

  • Aan Mevrouw A.M.B. Morsink-Pot voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens de Landgoed Twente Fair in De Lutte op de volgende dagen en tijden:

*   Zaterdag 24 oktober 2015 van 10.00 uur tot 18.00 uur;  

*   Zondag 25 oktober 2015 van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.