Besluit omgevingsrecht Buckhorst 10 in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
14-01-2015
Einddatum
11-03-2015
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsrecht Buckhorst 10 in Losser Besluit omgevingsrecht voor het: 

Beschrijving

  • Bouwen van een woning op het perceel Buckhorst 10, 7581 WG Losser.

Datum bekendmaking 24 december 2014.

Procedure

Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.