Aanvraag omgevingsvergunning voor het plan de Saller II in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 9521
Publicatiedatum
14-01-2015
Einddatum
11-03-2015
Aanvraag om een omgevingsvergunning voor het: 

Beschrijving

  • bouwen van een woning op het perceel De Saller II, kadastraal bekend Gemeente Losser, sectie H, nummer 9521.

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen de bovengenoemde aanvraag om een vergunning kunnen geen bezwaren worden ingediend. N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.