Besluit omgevingsvergunning nabij Kremersveenweg 21 in Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser Q 1416
Publicatiedatum
13-05-2015
Einddatum
08-07-2015
Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten: 

Beschrijving

  • Een omgevingsvergunning te verlenen voor het maken van een inritvoorziening voor het weiland gelegen op het perceel nabij Kremersveenweg 21 in Glane, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie Q, nummer 1416.

Datum bekendmaking 29 april 2015.

Procedure

Een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda achter een woning op het perceel Spinnersweg 54, 7586 CJ Overdinkel. Datum bekendmaking 29 april 2015. Tegen een vergunning kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van verzending van de vergunning of het besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.