Verleende vergunning op grond van de Apv voor een standplaats

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
11-03-2015
Einddatum
06-05-2015
Kaart behorende bij: Verleende vergunning op grond van de Apv voor een standplaats Op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend: 

Beschrijving

  • Aan het Jongerenpastoraat Losser voor het innemen van standplaatsen voor de verkoop van eieren waarvan de opbrengst ten goede komt aan het goede doel in winkelcentrum De Brink (hoek Jumbo/Limburgia), aan de Langenkamp en aan de Sint Maartenstraat (naast slijterij ’t Raedthuijs) in Losser op zaterdag 28 maart 2015 van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Datum bekendmaking 23 februari 2015.

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.